menu
Word Lid
Onze transparante kieswijzer

Nu de politiek zich begint op te warmen voor de verkiezingen van 2024, mogen we ons weer verwachten aan allerhande kieswijzers of stemtesten. Daarin worden een reeks vragen gesteld waarmee een duister algoritme dan aan de slag gaat om de liefst nog onbesliste kiezer in de gewenste richting te begeleiden.

Wij van Vlaams Belang Herk-de-Stad willen daarvoor niet onderdoen en hebben een eigen eenvoudige kieswijzer ontworpen. Bij ons geen grote ingewikkelde vragenlijsten, enkele simpele keuzes volstaan om duidelijk te maken waar je staat in het politieke landschap.

Zijn wij onpartijdig? Natuurlijk niet, niemand is onpartijdig, maar wij zijn tenminste zo eerlijk ons kiesalgoritme vrij te geven.

Niet stemmen is instemmen !

Net zoals een schip dat niet bijgestuurd wordt zijn koers zal aanhouden, zal de politiek als ze niet bijgestuurd wordt haar koers aanhouden. Als je niet tevreden bent met de gang van zaken, is het dus essentieel dat je je stem uitbrengt. Alleen als je vindt dat de huidige koers goed zit, maakt het niets uit of je dat nog eens expliciet bevestigt of niet.

Doe de stemtest

Een woordje uitleg


Ben je tevreden over het beleid?
Vind je dat het de goede kant opgaat met onze maatschappij? Hou je van Belgiƫ, de regeldrift en spilzucht van de EU, open grenzen, torenhoge klimaat- en andere taksen en de jongens die ons multicultureel komen verrijken? Vind je het geweldig dat onze regering miljoenen uitdeelt aan islamitische en Afrikaanse dictaturen terwijl in Vlaanderen steeds meer mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen of zelfs beroep moeten doen op voedselhulp? Heb je er vertrouwen in dat onze kinderen en kleinkinderen met dit beleid een mooie toekomst tegemoet gaan?

Dan hoef je eigenlijk niets te doen. Je kan pro forma altijd een stem uitbrengen op een traditionele partij maar dat hoeft zelfs niet, je kan evengoed je kat sturen of je eens creatief uitleven op de stembrief. Je favoriete beleidsmensen zullen met plezier hun werk verder zetten.

Zoniet rest alleen een keuze tussen de twee overblijvers.

Kies je voor een communistische dictatuur? Opteer je voor collectivisme met de daarbij horende economische, sociale en menselijke ellende? Vind je dat Vlaanderen het OCMW van de wereld moet spelen en dat migranten die nooit hebben bijgedragen (minstens) evenveel bijstand moeten krijgen als onze eigen mensen die een gans leven gewerkt en bijgedragen hebben? Vind je Vlaamse identiteit en cultuur maar kleinburgerlijk? Voel je je daarom niet verbonden met Vlaanderen en Europa maar verkies je een vorm van identiteitsloos wereldburgerschap?

Geef dan zonder aarzelen je stem aan de PVDA.

Verkies je daarentegen een onafhankelijk, vrij en democratisch Vlaanderen? Hecht je belang aan welvaart, economische ontwikkeling en loon naar werken? Vind je dat die welvaart in de eerste plaats onze eigen mensen ten goede moet komen? Vind je dat onze sociale zekerheid niet het leed van de hele wereld kan lenigen en in de eerste plaats moet dienen voor onze eigen mensen in nood? Behoor je graag tot een gemeenschap met een gedeelde taal, cultuur, geschiedenis en traditie?

Dan ben je zeer welkom bij het Vlaams Belang !

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF