menu
Word Lid
“Problemen onderwijs los je niet op door er te besparen”

Donderdagavond maakte onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bekend op welke manier de regering 112,5 miljoen euro wil besparen op Onderwijs. Het Vlaams Belang levert bij monde van onderwijs-specialiste Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) alvast forse kritiek op deze besparingsplannen van de minister: “De aanpak van het lerarentekort en de dalende onderwijskwaliteit, de Digisprong en de zoektocht naar nieuwe directeurs: de aanpak van al deze problemen zal lijden onder de besparingen.”

Ondertussen heeft Weyts dus duidelijk gemaakt waar hij de besparingen op onderwijs, die de Vlaamse regering eerder in de Septemberverklaring had aangekondigd, concreet wil realiseren. 46 miljoen euro moet komen van een schrapping van geplande uitgaven. Zo waren er in 2022, 2023 en 2024 nieuwe beleidsstimulansen gepland voor zo’n 100 miljoen. Het was de verwachting dat het merendeel van die middelen zou dienen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. “Het is dan ook te vrezen dat deze besparing forse negatieve gevolgen zal hebben voor de noodzakelijke aanpak van het lerarentekort en de hiermee verband houdende dalende onderwijskwaliteit”, stelt Roosmarijn Beckers.

“De problemen in het onderwijs zijn groot: deze besparingen zullen dit enkel verergeren”

Er wordt ook tweemaal 28 miljoen bespaard op het fonds Digisprong. Het Vlaams Belang wees al op de noodzaak van een structureel beleid inzake die Digisprong. Een kwaliteitsvol digitaliseringsbeleid is niet zomaar laptops geven, maar een structureel digitaliseringsplan opzetten met professionalisering en extra inzet van ICT-coördinatoren. “Het is dus belangrijk dat er voldoende financiële middelen worden voorzien voor de Digisprong-operatie”, vindt Beckers. “Deze besparing doet weinig goeds vermoeden.”

Het Vlaams Belang is ook scherp over de schrapping van de meelooptrajecten voor aspirant-directeurs. “In tijden waarin schooldirecteur een knelpuntberoep is geworden, is deze besparing geen goed idee”, luidt het. Ook het versneld laten ingaan van de groeikrimp van graduaatopleidingen kan op weinig sympathie rekenen. “Uitgerekend in het door de regering aangekondigde Jaar van de Opleiding zal er beknibbeld worden op deze opleidingen die door veel werkstudenten worden gevolgd. Hogescholen die een sterke groei kennen in hun innovatieve graduaten zullen hierdoor benadeeld worden.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF