menu
Word Lid
Ruim toxische drugsstorten op met verbeurd verklaard drugsgeld

De jongste weken werden in Haspengouw opnieuw enkele illegale toxische stortplaatsen ontdekt, waar afval van drugslabs werd achtergelaten. “Deze drugsstorten zijn bijzonder gevaarlijk voor het leefmilieu en de volksgezondheid” zegt federaal Kamerlid Marijke Dillen. “We moeten absoluut de gemeenten ontlasten van de hoge opruimingskosten van dergelijke stortplaatsen.”

In Haspengouw en andere delen van de provincie Limburg worden regelmatig stortplaatsen van chemisch afval, afkomstig van drugslabo’s, ontdekt. “Maar ook op andere plaatsen gebeurt dat. Onlangs nog zes vaten met toxisch drugsafval in de Luikse gemeente Lijsem (Lincent)”, aldus Dillen. “De federale politie kwam ter plaatse, maar aangezien het ging om zeer toxisch afval moest ook de Civiele Bescherming worden ingeschakeld.”

“De drugsstorten zijn een gevaar voor de volksgezondheid, het is hoog tijd om een actieplan uit te rollen tegen de vele illegale drugslabs die in dit land actief zijn“

“Aangezien België en Nederland de belangrijkste producenten van MDMA en amfetamines zijn in Europa, kampen beide landen met een onzichtbare afvalstroom veroorzaakt door de illegale productie van drugs”, vervolgt Dillen. Volgens een Nederlandse studie uit 2017 wordt per kilo geproduceerde MDMA en amfetamines tussen de zes en tien kilogram of tien en twintig kilogram chemisch afval geproduceerd. “Het achterlaten van hoog-toxisch afval – het gaat onder meer om naftaleen, ammoniak, zoutzuur, mierenzuur, zwavelzuur, aceton, ethanol en ether – is niet alleen bijzonder gevaarlijk voor het leefmilieu, maar ook voor de volksgezondheid. Men mag er niet aan denken dat passerende wandelaars of spelende kinderen in contact zouden komen met dit goedje.”

Een aanzienlijk deel van de kosten om deze toxische stoffen op te ruimen en te verwerken, valt ten koste van de gemeente op wiens grondgebied ze worden aangetroffen. “Voor heel wat gemeenten in Haspengouw waar met de regelmaat van een klok drugsstorten worden ontdekt, kan de rekening op een jaar tijd dus aardig oplopen”, vult Kamerlid Ortwin Depoortere, die hierover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zal ondervragen, aan. “Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor om een fonds op te richten, dat wordt gespijsd door verbeurd verklaarde middelen van drugsdealers en -producenten. Niet de gemeenten en de belastingbetalers, maar de drugsdealers zelf moeten opdraaien voor de opruimkosten van deze toxische stortplaatsen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF