menu
Word Lid
Valentijnsactie 2023

Vlaams Belang doet dit jaar een actie rond Valentijn. Daarbij wordt een lokaal thema of voorstel onder de aandacht gebracht. Wij kozen voor veiligheid.

Onze partij staat voor een onafhankelijk, welvarend, sociaal en leefbaar Vlaanderen. Wij van Vlaams Belang Herk-de-Stad zijn geen echte politici maar gewone mensen. Wij engageren ons politiek omdat we zien dat het met onze maatschappij de verkeerde kant uitgaat en we onze verantwoordelijkheid willen nemen tegenover onze kinderen en kleinkinderen.

Wij geven dan ook geen kritiek om de kritiek en zijn eigenlijk verheugd te mogen stellen dat Herk-de-Stad nog steeds een goede plaats is om te wonen.

De stadsdiensten werken zeer behoorlijk, er is natuur, de omgeving is verzorgd, er zijn goede scholen en we worden nog niet te zeer geconfronteerd met de problemen van verloedering en onveiligheid die zich vanuit de grootsteden naar de provinciesteden en verder over ons land verspreiden.

Als conservatieve partij willen we daarom in de eerste plaats waarderen en behouden wat goed is.

Er zijn nochtans een paar belangrijke knelpunten die onze aandacht vragen:

  • Er is de regelmatig terugkerende wateroverlast. We willen niet ingaan op het politiek gekibbel daarrond maar hechten vooral belang aan een structurele oplossing. We volgen daarom samen met onze parlementsleden de realisatie van het Sigmaplan op.
  • Onze gemeente telt veel landbouwers. Zij dreigen slachtoffer te worden van een doorgeslagen beleid dat nog weinig met leefmilieu en gezondheid te maken heeft maar eerder ingegeven wordt door blind dogmatisme. Het standpunt van onze partij is duidelijk: onze landbouw moet behouden en beschermd worden.
  • Herk-de-Stad is nu nog relatief rustig en veilig. Dat danken we aan de kleinschaligheid, aan het goede sociaal contact tussen de mensen en aan de goede integratie van de nieuwkomers in onze gemeente. Er zijn de laatste tijd echter nogal wat misdrijven als diefstallen en inbraken.

Waar wateroverlast, de belangen van de landbouwers en veel andere problemen het lokale niveau overstijgen, kan inzake veiligheid wel een lokaal beleid gevoerd worden. We begrijpen dat de politie niet meer de middelen heeft om permanent in Herk-de-Stad aanwezig te zijn maar vragen toch een degelijke preventie en een effectief optreden tegen inbraken en diefstallen, bijvoorbeeld door regelmatige en gerichte patrouilles.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF