menu
Word Lid
Werken aan het verkiezingsprogramma

Als democratische partij bij uitstek draagt Vlaams Belang ook interne participatie en dialoog hoog in het vaandel. Een ontwerp van verkiezingsprogramma wordt door de studiedienst uitgewerkt op basis van de historische standpunten van onze partij, de verschillende themabrochures en de bijdragen van onze specialisten in diverse materies. Dat ontwerp wordt aan alle kaderleden voorgelegd, die het kunnen doornemen en hun vragen, bedenkingen en suggesties kunnen formuleren. Per provincie organiseert de studiedienst dan een inspraakmoment waarop al die bijdragen uitgebreid besproken worden.

Vlaams Belang Herk-de-Stad was daarbij vertegenwoordigd door Kim Beutels, kandidaat voor de kamer, Guy Cordonnier, kandidaat voor het Vlaams parlement, en Wouter Beheydt, voorzitter van de afdeling.

Het ontwerp telde meer dan tachtig pagina’s en na de inspraakronde zal dat waarschijnlijk nog wat oplopen, het is zeker niet de bedoeling alles hier in detail te bespreken. Op het partijcongres van 24 maart wordt het definitieve programma publiek voorgesteld en kan iedereen er kennis van nemen. Wij vinden het alvast een sterk, consequent en op alle vlak verdedigbaar programma.

In essentie is het een positief project, het omkeren van de decadentie en terug met vertrouwen aan de toekomst werken. De speerpunten daarin zijn:

  • Het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid als nodige voorwaarde om nog iets te kunnen realiseren in dit land, in het belang van zowel de Vlamingen als de Franstaligen.
  • Het creëren van een sociale welvaartsmaatschappij met kansen voor iedereen, met loon naar werken en met een sterke sociale zekerheid en solidariteit.
  • Het behoud van onze taal, eigenheid, cultuur en manier van leven.
  • Het herstel en versterken van de fundamenten van de democratie, onder meer het garanderen van de vrijheid van meningsuiting, de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de media.

Wij zetten daar alvast onze schouders onder. Je hoort nog van ons!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF